МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЦЕНОГРАФИЈА

МАТЕРИЈАЛИ ЗА КАЛАПИ

Силиконска гума, Латекс и Полиуреа, имаат висок коефициент на растегнување кој се карактеризира со репродукција со висока верност на оригиналот. Тие се погодни за калапирање од било кој степен на комплицираност и за било кој материјал, восок, гипс, бетон, смола за лиење или метална легура.

ПОЛИУРЕТАН И ЕПОКСИД ТВРД СЛОЈ

Тврдиот Полиуретан и Епоксидот се употребуваат со лиење врз калапот или со премачкување со ваљак, четка или со прскање на скулптури од ЕПС, картон или пена.