ПОЛИУРЕА

Полиуреата претставува двокомпонентен еластомер со одлични физико-хемиски карактеристики и механички својства. За разлика од традиционалните акрилни системи, Полиуреата обезбедува важна механичка јакост и може да се користи за голем број апликации и во различни услови.

ПFA402-300x300олиуреата е еластичен производ (до 1000% елонгација), има одлична хемиска отпорност и висока отпорност кон абење. Има одлична адхезија кон површината на која се нанесува.