Машини за прскање на Полиуреа/Полиуретан

МАШИНИ ЗА ПРСКАЊЕ НА ПОЛИУРЕТАНИ

За двокомпонентни материјали, со фиксен (1:1) или променлив сооднос на мешање, дизајнирани за нанесување на Полиуретан, Полиуреа и останати еластомери кои бараат висок притисок и температура, со голем излезен капацитет на материјал.

 

ГРЕАЧИ

Машините се опремени со греачи кои овозможуваат брзо постигнување на бараната температура, а со тоа и течливост на материјалот. Машините гарантираат константен притисок дури и до 90 метри долги црева за нанесување.

 

НАШИТЕ МАШИНИ ЈА ЗГОЛЕМУВААТ ДНЕВНАТА ПРОДУКТИВНОСТ И НУДАТ ВИСОКИ СТАНДАРДИ ЗА ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ РАБОТИ.