Референца

Покрај големиот број на приватни инвеститори кои не ангажирале за изведба на хидроизолација, термоизолација, декоративни подови и др., можеме да наведеме и дел од компаниите кои се наши редовни клиенти:

 • Алдинг
 • Алкалоид
 • Видинг Градба – Скопје
 • Град Скопје
 • ДГ Бетон – Скопје
 • Институт за сточарство на РМ
 • ЈСП Скопје
 • Лаборатории за испитување на Преспанско Езеро – Стење
 • МЗТ Пумпи
 • Паркинзи Струмица
 • Паркинзи Куманово
 • Противпожарна бригада Скопје
 • СОЗР на Влада на Република Македонија
 • Технолошко – металуршки факултет
 • Титан Усје – Скопје
 • Хот-Хот, итн.